Nuttige informatie

Medische informatie

Dienst Site

Medische informatie
voor patiënten
met patiëntenfolders

Instituut voor
tropische geneeskunde:
reisinformatie

Vaccinaties

Agentschap Zorg &
Gezondheid

Gezondheid en wetenschap: juiste wetenschappelijke informatie

Kind & Gezin

Vroedvrouwen

Borstvoeding

LEIF (LevensEinde
InformatieForum)

Federatie palliatieve zorgen Vlaanderen

Sciensano:
levenslang gezond

COVID19 Informatie

Sensoa: vragen i.v.m. anticonceptie en sexualiteit

Hulpdiensten

Dienst Site Telefoon
Wachtdienst huisartsen regio Oost-Brabant

Wachtdienst apotheek

Wachtdienst tandartsen

Spoedgevallendienst UZ Leuven
Spoedgevallendienst H Hart Leuven

Algemeen noodnummer

112

Antigifcentrum

Dringend politiehulp

/

101

Tele Onthaal 24u/24u

106
Zelfmoordpreventie 24u/24u
Kinder- en jongerentelefoon (Awel)
102

Child Focus 24u/24u

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
Druglijn: voor alle vragen over drank, drugs, gokken en pillen

Ondersteunende diensten

Dienst Site

Thuiszorg:
algemene
informatie

Seniorama:
ouderenzorg

Zorgnet
Vlaanderen

CAW (centrum algemeen welzijn)

JAC (voor jongeren)

Sociale kaart (met zoekfunctie)

CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)

Huis van het Kind: opvoedingswinkel
Groeimee.be: over opvoeden gesproken
Opvoedingsondersteuning Vlaams-Brabant

Huis van de Mens